სოციალური მეწარმეობის ფორუმი

19 ნოემბერი, 2020

 

ფორუმის მიზანი

ფორუმის მიზანია სოციალური მეწარმეობის სფეროში მოქმედ მთავარ აქტორებს, სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის განვითარება, კონცეფციის პოპულარიზაცია და ხელშემწყობი ეკოსისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში.

გახდი მონაწილე

გახდი სპონსორი

ორგანიზატორები და სპონსორები

დადებითი სოციალური ცვლილების ინიცირებისათვის

სოციალურ საწარმოთა ალიანსი

მთავარი ორგანიზატორი

ცენტრი.png

სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

ორგანიზატორი

საქართველოს ბანკი

"წლის სოციალური საწარმოს" მხარდამჭერი

დაგვიკავშირდით

იოველ ჯებაშვილის 5, 0177, თბილისი, საქართველო.

(+9532) 2399019

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
 

©2020 სოციალურ საწარმოთა ალიანსი • Social Enterprise Alliance Georgia