ჟიური-ერთიანი1.png

წლის სოციალური საწარმოს 3 ნომინანტს წელსაც სპეციალურად შექმნილი, 7-წევრიანი, ჟიური გამოავლენს.

ეკა-დათუაშვილი.png

ეკა დათუაშვილი

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი

სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის კოორდინატორი

 ,, სოციალურ მეწარმეობას, როგორც ინოვაციურ და ახლებურ მიდგომას არსებული პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტისთვის, მსოფლიოს ბევრ წარმატებულ ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. სოციალური მეწარმეები კი არიან ამ ცვლილებების ინიციატორები, შედეგებზე ორიენტირებული, ინოვაციური ადამიანები. მათი მიზნისკენ სწრაფვა, მოტივაცია და თავდადება იწვევს მნიშვნელოვან სოციალურ ცვლილებებს საზოგადოებაში"

,,სოციალური საწარმოები მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ მიმართულ საერთო ძალისხმევაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ბიზნესის და სოციალური საწარმოების კოლაბორაციას დიდი პოტენციალი აქვს, რომ ამ ძალისხმევას მეტი მასშტაბი შესძინოს.

დღევანდელ რეალობაში კორპორატიული ბიზნესისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მდგრადი განვითარების მიზნები სოციალურ საწარმოებთან თანამშრომლობით თანმიმდევრულად და ეფექტურად მიღწევადია. მეორე მხრივ კი, სოციალურ საწარმოებს ბიზნესთან სინერგია ეხმარება ანტრეპრენერული მიდგომების დახვეწაში, სამოქმედო არეალის გაფართოებაში და საბოლოო ჯამში, საზოგადოებითვის რეალური კეთილდღეობის შექმნაში.

ჩვენთვის, BDO-სთვის ეს მისია ძალიან ახლო და მნიშვნელოვანია"

ზურაბ-ლალაზაშვილი.png

ზურაბ ლალაზაშვილი

BDO საქართველო

მმართველი პარტნიორი

ევა.png

 Ewa’s work focusses on impact investment and social entrepreneurship in Central and Eastern Europe

EWA CONCZAL
European Venture Philanthropy Association

Central and Eastern Europe (CEE) Manager

სალომე-მაჭ.png

სალომე მაჭარაშვილი

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ხელმძღვანელი

 ,,სოციალური მეწარმეობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის და საზოგადოების ინოვაციური განვითარებისთვის"

გური.png

გური ქოიავა

 Startup Büro / AXEL

Co-Founder

 ,,ადამიანის ცხოვრების გაუმჯობესებისკენ მიმართული ბიზნესი მნიშვნელოვანია"

ირინა.png

ირინა ხანთაძე

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი - CTC

 აღმასრულებელი დირექტორი

„სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია სოციალურ სფეროში ინოვაციების დანერგვისა და განვითარებისათვის და, რაც მთავარია, გამოწვევებთან გამკლავების მდგრად მოდელს გვთავაზობს“

Untitled-1.png

სალომე ხუციშვილი

სოციალურ საწარმოთა ალიანსი

ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი

 ,,სოციალური მეწარმეობა წარმოადგენს თანამედროვე საზოგადოებრივი გამოწვევების სტაბილურად გადაჭრის ხარჯთეფექტურ გზას"